Begravde 94 Skoltesamer
Erkebiskop Gabriel, fader Johannes og fader Serafim har vært i Neiden i Finnmark for å gjenbegrave 94 ortodokse samer som ble fjernet fra gravene sine for 90 år siden av folk fra Universitetet i Oslo som ville forske på levningene deres.

Se video på NRK 
 
 images/Artikler/Skoltesamer2.jpg
 
For 96 år siden ble levningene gravet opp for å forskes på, og både det skoltesamiske miljøet og sametinget har lenge arbeidet for at levningene skulle komme tilbake.

Representanter for regjeringen, sametinget og den ortodokse kirken var til stede da 94 skoltesamiske hodeskaller ble begravet i Neiden søndag.

I 1915 ble levningene fjernet herfra og fraktet til Universitetet i Oslo til bruk i raseforskning.

Det skoltesamiske miljøet har lenge kjempet for å få levningene tilbake og med seremonien på søndag ble denne kampen avsluttet.

FAKTA OM ØSTSAMER
- Østsamer eller skoltesamer som de også kalles, er en østsamisk minoritet bosatt i grensetraktene mellom Russland, Finland og Norge (Neiden).
- Hovedsakelig er de russisk-ortodokse.
- Østsamene anses for å være urinnvånere på Kolahalvøya, og hører til den østlige gruppen med samer.
- Det finnes anslagsvis 700 skoltesamer, hvorav omkring 400 kan snakke skoltesamisk.
 
images/Artikler/Skoltesamer1.jpg 
 
NRK - Kaspar Fuglesang og Erik Lieungh

 

 images/info/Aktiviteter.png


Oversetter Nettside / Translate Webpage

 

logginn