Bøker, nyhetsbrev og bibliotek

Hl. Nikolai menighet i Oslo utgir menighetsblad 4 ganger årlig. Her er artikler og informasjon om virksomheter i vårt skandinaviske prosti. Se: www.ortodoks.com 

Bøker og hefter om ortodoks tro og spiritualitet fra hellige Trifon kloster, Skabland 2090 Hurdal.
e-Post: fader.johannes@ortodoks.org
Internett: www.ortodoks.org
 
Ortodokse litteratur på engelsk, se den ortodokse nettbokhandelen: www.light-n-life.com   

Stavanger Ortodokse Bibliotek - Se nedenfor eller lenken                    
 

images/info/Gresk ortodoks tro.JPG

Tito Colliander

Gresk- ortodoks tro og livssyn. 54 s.

50 kr. 

 images/info/Vor tro.JPG

Erkebiskop Paavali av Finland.

Vår tro

88 s. kr.150 


Arkimandritt Christoforos Stavropoulos:  
Deltakere i guddommelig natur.  
Den ortodokse kirkes lære om frelsen.  
88 s. Kr 130.

 

 images/info/Serafim.JPG 

Hl. Serafim av Sarov.  
Hans liv og undervisning. Akatist.  
108 s. Kr 150.
images/info/Serjei av radonesh.JPGEpifanij den Vise:  
Hl. Sergij från Radonesh.  
48 s. Kr 50.
images/info/Trifon.JPGHellige Trifon av Petsjenga  
104 s. ill. kr. 150

Roma og Konstantinopel  
En økumenisk konfrontasjon  
40 s. kr. 50
images/info/Ortodokse roster to.JPG

Arkimandritt Johannes (Johansen):  
Ortodokse røster i Nord II  
108 s. ill. kr 150
images/info/Ortodokse roster i nord.JPG  Fra Hl. Silouan forlag, København:  
Arkimandritt Johannes Johansen:  
Ortodokse røster i nord. En antologi.  
 155 s. Ill. Kr 220.

images/info/ortodokse roester 3 edit.jpg 

Torstein Teodor Tollefsen
Ortodokse Røster i Nord III
Artikler og foredrag om ortodoks kristendom
147 s. 200 kr.
images/info/Veien.JPGBiskop Kallistos Ware:
Vejen.  
140 s. Kr 220.
images/info/Bonnebok.JPGFra Solum forlag, Oslo  
Ortodoks bønnebok med forklaringer og liten katekisme.  
v/ f. Johannes Johansen  
192 s. Kr 248.
images/info/Liturgien.JPGDen ortodokse kirkes guddommelige liturgier  
De tre liturgiene med alternative tekster  
Forord og illustrasjoner  
V/ f. Johannes Johansen  
208 s. innb. Kr. 298
images/info/Filokalia.JPGFilokalia  
Utvalg og overs. v/ f. Johannes Johansen  
189 s. Kr 200.

Fra Norges Bokreidingslag, Bergen:  
Ola Breivega:  
Austanljos. Glimtar av ortodoks kristentru.  
78 s. Kr 120.
images/info/Goddommelig liturgi.JPGDen guddomlege liturgien  
Til nynorsk v. Ola Breivega.  
96 s. Kr 120
images/info/Tollefesen.JPGFra Verbum forlag, Oslo:  
Torstein Tollefsen:  
Teologi i farger. Ikoner i Norge.  
96 s, ill. kr 275.
 
 
   

Stavanger Ortodokse Bibliotek 

images/info/Bibliotek.jpg   

Bøker og Media liste  

Bøker Direkte Lenker: Bøker   

 

Media Direkte Lenker: Media 

images/info/copertaev2.jpg 

Bibliotek Informasjon  

Om Biblioteket

I Kristi Forklarelses menighet har vi hatt tradisjon for å låne hverandre ortodokse bøker for slik å bidra til å styrke vår kunnskap og tro på Kristus. Etter hvert har vi kommet til at vi ønsker å dele våre bøker med alle som måtte ha interesse for å lese om den ortodokse kirkens tro og lære, da dette er bøker som det ofte er vanskelig å finne i Norge.

På denne bakgrunn har menighetens styre bestemt å opprette et ortodoks bibliotek. Biblioteket er opprettet med velsignelse fra fader Johannes. Det inneholder en samling private bøker, ikke nødvendigvis bøker some er spesiell anbefalt av vår prest. For slik anbefaling henvises til bøker som er til salgs i kapellet.

Administrasjon

Biblioteksjefen er valgt av menighetens styre og er ansvarlig for å administrere biblioteket. Dersom du har spørsmål om biblioteket, lån, donasjoner eller annet kontakt biblioteksjef på mail bibliotek@ortodoksstavanger.no

Medlemskap

Enhver som fyller ut medlemsskjema kan låne bøker fra biblioteket.

Dette gjelder både for medlemmer i menigheten og andre. Man kan låne opp til 3 bøker eller DVDer per gang, for en periode på 1måned.

Dersom en bok eller DVD mistes eller tapes må både bokens eier og biblioteksjefen kontaktes. Bøker eller DVDer som går tapt må erstattes.

Medlemskap Skjema (PDF)  

Før Lån

Før lån av bøker/DVDer må medlemsskjema først fylles ut. Deretter registreres tittel, dato og navn på utlånskjemaet.

Åpningstider

Biblioteket er åpent en kort periode etter gudstjenester, (se gudstjenestelisten på hjemmesiden), og kan i tillegg åpnes etter avtale med biblioteksjefen.

Donasjoner

Bøker kan komme til biblioteket på 4 måter.

1)      Lån-bøker i privat eie leveres til biblioteket og kan lånes av bibliotek medlemmer, men de fortsetter å være enkeltpersoners private eie. Før private bøker plasseres i biblioteket må de registreres. Kontakt biblioteksjef dersom du ønsker å låne bøker til biblioteket.

2)      Private bøker kan registreres på bibliotekets bokliste. Bøkene vil ikke være plassert i biblioteket i kapellet, men kan lånes etter avtale. Ved ønske om å låne bøker som er registrert på bokoversikten, men som ikke fines i biblioteket, kontakt biblioteksjefen som videreformidler låners ønske til eier av boken.

3)      Ved donasjon. Bøker doneres til biblioteket og blir Stavanger Ortodokse Biblioteks eie.

4)      Ved pengedonasjon til innkjøp av bøker/DVDer. Slike donasjoner kan enten gi styre fullmakt til å avgjøre hvilke bøker og DVDer som skal kjøpes, eller øremerkes til et bestemt formål. Donasjoner til biblioteket kan gis i en boks i kapellet, eller som innskudd på menighetens konto øremerket “Stavanger Ortodokse Bibliotek” 

 

Oversetter Nettside / Translate Webpage

 

logginn