Aktiviteter

 images/info/Altiviteter.jpg


Oversetter Nettside / Translate Webpage

Myrra Bærerskenes kvinneforening

images/news/Myrrabererskene.jpg

Myrra Bærerskenes kvinneforening ble stiftet 18 april 2010 i hellige Nikolai menighet, tredje søndag etter påske, Myrrabærerskenes søndag. 

Medlemmene er kvinner fra ulike steder i landet tilhørerende den Ortodokse kirke i Norge. Initiativtaker og leder er dr. Janette Khoury.

Foreningens arbeid vil rette seg mot besøkstjeneste for syke og ensomme i menighetene i tillegg til andre kirkelige og sosiale aktiviterer.

Interesserte kan kontakte Janette Khory, email:jakhoury@hotmail.com

 

 

 

logginn