Aktiviteter

 images/info/Altiviteter.jpg


Oversetter Nettside / Translate Webpage

Kirkekoret

Menighetens kor har en viktig rolle i de ulike gudstjenestene. De liturgiske bønnene synges som vekselsang mellom presten og koret/menigheten. Koret i Kristi Forklarelses menighet møtes gjevnlig for øvelse, og korleder er Mette Brasel.

I oktober 2009 møttes ortodokse kirkesangere fra det Skandianviske prostiet til seminar i: Forum for Ortodoks Kirkesang. Semniaret ble holdt i hellige Nikolai kirke i Oslo. Det ble ledet av kantorene Stig Simeon Frøyshov og Asbjørn Flom. Tema for seminaret var åttetonesystemet.

Deltakere på seminaret for ortodoks kirkesang images/news/Korseminar.JPG

Web Site Administrator
 

logginn